Λογισμικό (Software)

 

Προγράμματα για Laptop

ThallasIT, version 2.0

Ο φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής του Αξιωματικού του Εμπορικού Ναυτικού

ManageIT, version 1.0

Ο φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής του Στελέχους Επιχειρήσεων

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ο Αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού μπορεί σήμερα να μεταφέρει στον φορητό υπολογιστή του πολλά προγράμματα που είναι χρήσιμα εργαλεία για τη δουλειά του. Κάθε σύγχρονο στέλεχος επιχείρησης μπορεί σήμερα να εξοπλίσει τον προσωπικό φορητό του υπολογιστή με πολλά προγράμματα που είναι απαραίτητα για τη δουλειά του. 

Ναυτιλία

 Υπολογισμοί

Αποστάσεις, Ορθοδρομία, Λοξοδρομία,

Μαγνητική Απόκλιση, Παλίρροιες

Ναυτικοί Υπολογισμοί, Έξαλλα Πλοίου (Air Draft)

Ποσοστά, Τόκοι, Δάνεια, Συναλλαγματικές, Μισθοδοσία, Μετατροπές Νομισμάτων, Στατιστικά, Πιθανότητες, Calculator

Εικόνα Εφαρμογής Ναυτιλίας

 

Διαχείριση

 Διοίκηση

Masters General Account, Πλήρωμα, Ημερολόγιο, Αλληλογραφία Πλοιάρχου, Προμήθειες, Φάρμακα, Πιστοποιητικά Πλοίου, Καύσιμα, Θαλάσσια Υπηρεσία

Αλληλογραφία, Marketing, Διοίκηση Προσωπικού,Έσοδα - Έξοδα, Ταμείο, Διαχείριση Εργου

Εικόνα Εφαρμογής MGA

 

Εκπαίδευση

 Παραγωγικότητα

Επιβίωση, Έκτακτες Ανάγκες, Επικοινωνίες, Μετεωρολογία, Ευστάθεια, Οδηγός Ναυτίλου, Πληροφορική, Ιατρική

Ημερολόγιο, Αργίες, Προσωπικά Οικονομικά

Πληροφορίες

 Εκπαίδευση
Λιμάνια, Τηλέφωνα, Διευθύνσεις, Μετατροπές Μονάδων, Παγκόσμιος Άτλας, Γλωσσάριο Ναυτιλιακών Όρων Διοίκηση Επιχειρήσεων, Στρατηγική, Διαχείριση Επαφών (CRM), Πληροφορική, Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 Πληροφορίες

Διευθύνσεις, Διαχείριση Επαφών (CRM), Διεθνής Ωρα

Παρουσίαση σε Powerpoint

Τιμή (των προγραμμάτων) : 250 ευρώ (περιλαμβάνει εγκατάσταση και εκπαίδευση)

Πληροφορίες : Κώστα Λιβαδά (Υπεύθυνο Πληροφορικής ΠΕΠΕΝ)  

 

Τηλ. 210 2028090 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

MARINE TERMS DICTIONARY