Φωτογραφίες

 

Υπολογιστής MAINFRAME, UNIVAC, University of Wisconsin - 1980

Ακρωτήριο Canaveral, Ανοιξη 1981

Διδασκαλία στο University of Wisconsin Υπολογιστές MINI, PDP-11
Με την κόρη μου, 1995