Μαθήματα (Lessons)

Παραδίδονται Ιδιαίτερα Μαθήματα και Σεμινάρια

Γλώσσες Προγραμματισμού Λειτουργικά Συστήματα

C / C++

Pascal

PHP

Excel - VBA

Δομές Δεδομένων

Θεωρία Λειτουργικών Συστημάτων

LINUX (Εγκατάσταση, Χρήση, Προγραμματισμός, Διαχείριση)
UNIX (Χρήση, Προγραμματισμός, Διαχείριση)
WINDOWS (Χρήση, Διαχείριση)

Βάσεις Δεδομένων Internet & Δίκτυα

Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων

ORACLE (SQL, PL/SQL, DBA, Developer 10g)
INFORMIX
ACCESS

Χρήση Internet

Web Servers (Apache)

FTP

Frontpage, Expression Web

JOOMLA

Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.
ΠΛΗ-10 ΠΛΗ-11
Εισαγωγή στη Πληροφορική
Τεχνικές Προγραμματισμού
Γλώσσα C
Δομές Δεδομένων
Τεχνολογία Λογισμικού
Βάσεις Δεδομένων
Λειτουργικά Συστήματα
Χρήση Υπολογιστή λλα θέματα

Windows

Word

Excel

Powerpoint

Internet

Ναυτιλιακοί Υπολογισμοί

Οικονομικοί Υπολογισμοί