Ηλεκτρονική Μάθηση    -   e-Learning

Στον πίνακα που ακολουθεί θα βρείτε διευθύνσεις που προσφέρουν ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL) Ίδρυμα που το προσφέρει Περιεχόμενο Πληροφορίες
Ελληνικά
www.pi-schools.gr Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Βιβλία, Λογισμικό Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική
www.arnos.gr Φροντιστήρια ΑΡΝΟΣ Μαθήματα Λύκειο, Πανεπιστημιακά
www.ocw-project.uoa.gr Καπ. Παν/μιο Αθήνας Μαθήματα  
www.e-yliko.gr Υπ. Παιδείας Εκπαιδευτικό Υλικό  
www.online-tutorials.gr      
www.oedb.gr Ο.Ε.Δ.Β. Βιβλία Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική
www.ebooks4greeks.gr   Βιβλία  
www.mikrosapolpus.gr   Κείμενα Περιέχει Αρχαία Ελληνικά κείμενα
www.free-ebooks.gr   Βιβλία  
       
Διεθνή
www.edx.org 6 Πανεπιστήμια Μαθήματα  
www.coursera.org   Μαθήματα  
www.udacity.com   Μαθήματα  
www.ocw.mit.edu M.I.T. Μαθήματα  
oyc.yale.edu Yale University Μαθήματα  
www.extension.harvard.edu/open-learning-initiative Harvard University Μαθήματα  
www.uopeople.org University of the People Δωρεάν Πανεπιστήμιο  
www.ocwconsortium.org   Μαθήματα  
www.eduudle.com   Μαθήματα  
www.merlot.org   Εκπαιδευτικό Υλικό  
www.freevideolectures.com      
www.oercommons.org Εκπαιδευτικό Υλικό
www.openculture.com   Μαθήματα, Βιβλία, Υλικό  
www.codeacademy.com   Μαθήματα Προγραμματισμού  
www.gutenberg.org   Βιβλία  
www.free-ebooks.net   Βιβλία  
www.freebookspot.es   Βιβλία  
www.manybooks.net   Βιβλία  
www.archive.org Internet Archive Βιβλία, κείμενα, βίντεο, ... Αγγλικά
www.perseus.tufts.edu Tufts University Ολα τα αρχαία κείμενα
       
Ξένες Γλώσσες
www.english-hilfen.de   Αγγλικά  
www.learn-english-online.org flippingbook.com Αγγλικά  
www.bbc.co.uk/learning/subjects/english.shtml BBC Αγγλικά  
www.youtube.com   Όλες οι γλώσσες Βιντεάκια αυτοδιδασκαλίας για όλες τις γλώσσες
www.byki.com   Πολλές εκτός Αγγλικών  
www.englishlearner.com   Αγγλικά Τεστάκια
www.a4esl.org   Αγγλικά  
www.internetpolyglot.com   Πολλές γλώσσες  
www.funeasyenglish.com   Αγγλικά  
www.deutschakademie.de   Γερμανικά  
www.polyglotclub.com   Πολλές γλώσσες  
turkish.pgeorgalas.gr   Τουρκικά