ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στη θεωρία και την εσωτερική δομή των Λειτουργικών Συστημάτων. Περιλαμβάνει τις γενικές αρχές των Λειτουργικών Συστημάτων, Διαχείριση της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας, Μνήμης, Εισόδου/Εξόδου και Περιφερειακών, Συστήματα Αρχείων. Χρήση MS-DOS και UNIX.

Καλύπτει μέρος της ύλης του μαθήματος των Τ.Ε.Ε.

Συνοδεύεται προαιρετικά από δισκέτα με προγράμματα για τη κατανόηση και τη διδασκαλία των Λ.Σ..

Διατίθενται προαιρετικά και οι απαντήσεις των ερωτήσεων του βιβλίου.

Σελ. 150